தள எழுத்தாளராய் வர இருப்பவர்களின் கவனத்திற்கு

Admin

Administrator
Staff member
  1. Register Here – Register செய்து கொள்ளவும்
  2. செய்த பின் admin [email protected] என்ற id க்கு உங்களின் username and mail id கொடுத்து தகவல் தெரிவிக்கவும்
  3. உங்களுடைய கதையை நீங்கள் எப்படி பதிவிடலாம் என்பதை நாங்கள் கற்றுக் கொடுப்போம்
  4. 1. You are requested to use the website as registered users. the novels hosted here are of the family romance genre and being a registered user would ensure age compliance for reading these stories.
  5. 2. We hereby declare that we do no present content that are devoid of adult, violent or abusive content. we do not intend to hut anyones sentiments in any way.
  6. 3. Tamil novels and stories here belong to the respective writers and copyrighted to them. it is illegal to reproduce or circulating the copyrighted content in any format
 
Last edited:

Author: Admin
Article Title: தள எழுத்தாளராய் வர இருப்பவர்களின் கவனத்திற்கு
Source URL: Nigarilaavanavil Tamil novels and story forum-https://forum.nigarilaavanavil.com
Quote & Share Rules: Short quotations can be made from the article provided that the source is included, but the entire article cannot be copied to another site or published elsewhere without permission of the author.
Top
All rights reserved by nigarilaavanavil.com
Site Made with by SMMTN