நிகரில்லா வானவில்

நீங்கள் REGISTER செய்த உறுப்பினராக இருந்தால், தயவுசெய்து LOGIN செய்க , நீங்கள் உறுப்பினராக இல்லாவிட்டால் REGISTER Now என்பதைக் கிளிக் செய்க.. .

இயற்கை தாயே

Aarthi Murugesan

நிகரில்லா வானவில் எழுத்தாளர்
Staff member
இரவில் படர்ந்திருக்கும்
இருளும் நீயே!
பகலில் ஒளி பரப்பும்
சூரியனும் நீயே!
கண் மூடும் பொழுதில்
தோன்றிடும் கற்பனை நீயே!
என் எழுத்தில் உயிர் பெரும்
கவிதையும் நீயே!
உலகை இணைக்கும்
ஒற்றுமையும் நீயே!
உணர்வுகளில் கலந்திருக்கும்
அன்பும் நீயே!
இப்பூலோகத்தை படைத்த
இயற்கை தாயே!
 
All rights reserved by nigarilaavanavil.com
Site Made with by SMMTN
Top