நிகரில்லா வானவில்

நீங்கள் REGISTER செய்த உறுப்பினராக இருந்தால், தயவுசெய்து LOGIN செய்க , நீங்கள் உறுப்பினராக இல்லாவிட்டால் REGISTER Now என்பதைக் கிளிக் செய்க.. .

காற்றில் கரைந்துருக்கும் கவிதை

Aarthi Murugesan

நிகரில்லா வானவில் எழுத்தாளர்
Staff member
இமைகள் மூடாமல்
இதழ் விரிக்காமல்
காது மடல்களில்
தஞ்சம் புகுகிறாய்
காற்றில் கரைந்துருக்கும்
கவிதையாய்...
 
All rights reserved by nigarilaavanavil.com
Site Made with by SMMTN
Top