சாதி மல்லிப் பூச்சரமே!!! 1

யாருலே அது வேந்தன் ?இப்படி ஊரே வலை போட்டு தேடுது? .எங்கன போய்ட்டாவே ?இங்கன ஒருத்தி?மாமன் காளையை அடக்குவான்னு வீர பிரதாபங்களை அவிழ்த்து விடறா ?
 
OP
yuvanika

yuvanika

நிகரில்லா வானவில் எழுத்தாளர்
Staff member
யாருலே அது வேந்தன் ?இப்படி ஊரே வலை போட்டு தேடுது? .எங்கன போய்ட்டாவே ?இங்கன ஒருத்தி?மாமன் காளையை அடக்குவான்னு வீர பிரதாபங்களை அவிழ்த்து விடறா ?

வருவார்... வருவார்.... :LOL::LOL::LOL::LOL:wait karosmile 9smile 9smile 9smile 9
love u kka heart beatheart beatheart beat
 
Top
All rights reserved by nigarilaavanavil.com
Site Made with by SMMTN