நிகரில்லா வானவில்

நீங்கள் REGISTER செய்த உறுப்பினராக இருந்தால், தயவுசெய்து LOGIN செய்க , நீங்கள் உறுப்பினராக இல்லாவிட்டால் REGISTER Now என்பதைக் கிளிக் செய்க.. .

Review - உறவாக வேண்டுமடி நீயே...

OP
yuvanika

yuvanika

நிகரில்லா வானவில் எழுத்தாளர்
Staff member
Jayanthi sudhakar sis❤️❤️❤️❤️❤️❤️என் கதைக்கு கொடுத்த review with song ஓட😍😍😍😍😍 அவங்க ரசித்து💛💛💛 லயித்து💞💞 படித்தது ஒவ்வொரு இடத்திலும் தெரியுது❣️❣️❣️ me happy💟💟💟 நன்றிகள் பல சிஸ்🌹🌹🌹🌹🌹

உறவாக வேண்டுமடி நீயே by Yuvanika..

One of finest story with all aspects read in recent times Yuvanika...felt very close n highly touched by the whole content...couldn't recall who suggested me but Thanks a lot my friend....

Abhi Ranjan shortly AR top entrepreneur with heavy attitude...never compromises in life n will go to any extent to reach his goal...may be light egoistic character but totally proves wrong towards end...but he is a finest fittest gentleman with kind heart apart from his business...while I started this i had a little grey shade on him how could be a hero such rugged not at all considering the reality just focusing on his part...till he meets his dream girl....from the moment he just stole my heart...impossible to control emotions while seeing after a long gap, reacting to her as a business opponent, commanding always n impressed but never admitted seeing her skills...wow Abhi more over am flat after ur new avatar of lover boy...what an artistic fellow u man? Stunned to see the saree n Veena drawing representing u both n rose petals the lovely kid...imagined for a while...it was really wow...realizing the real motto of life lies in compromising n how they met again n how did they cope up just read the story guys....Luv u AR😘😘😘

UgaNadhitha as Kattopoochi....a girl with extreme calm composed attitude but firm in reacting against the evils of the society...never ever shows her feelings even though she came across her man kind of independent brave girl belonging to a dynasty but down to earth looking for the wellness of women as priority...more than AR she is the first impressed character in this story Yuvanika...she shines stable as a friend, daughter Mom n at last as a lovable companion too...perfect make for AR...her transformation from unknown to reality is really interesting as I never expected this in the story...her concern for her business will sure says all about her...

Sure u all will come across different characters like Pabool, Dhruv, Veni, awsm mothers n Podhum Ponnu..inda character name history marakave mudiyathu😁😁😁

Yuvanika...sorry I don't know more abt you but ur story just took my breadth away...astonished to see your beautiful narrations n the infos u shared as a main content of the story is fab yaar...we r in need of such alarming infos about napkins n their pros n cons...such a neat n responsible way of conveying in a story deserves a classy appreciation...same time u just put me in edge to travel along the story proving my guesses wrong at some moment by beautiful twists n turns...loved ur artistic taste of gifts AR present to Ugaa for 7 days n especially the saree...on the whole I enjoyed a beautiful different story with some message n huge affection hidden in midst of attitude....looking forward to read more of yours...

Wishing you Good Luck always Yuvanika🥰🥰🥰
 
Top
All rights reserved by nigarilaavanavil.com
Site Made with by SMMTN