படம்: தென்றலே என்னைத் தொடு இசை: இளையராஜா பாடல்: கவிஞர் வாலி பாடியவர்: உமா ரமணன் & K.J. யேசுதாஸ் வருடம்: 1985

yuvanika

நிகரில்லா வானவில் எழுத்தாளர்
Staff member
பெண்:
கண்ணனே நீ வர காத்திருந்தேன்
ஜன்னலில் பார்த்திருந்தேன்

ஆண்:
கண்விழித் தாமரை பூத்திருந்தேன்
என்னுடல் வேர்த்திருந்தேன்

பெண்:
ஒவ்வொரு ராத்திரி வேளையிலும்
மன்னவன் ஞாபகமே

ஆண்:
கற்பனை மேடையில் கண்டிருந்தேன்
மன்மத நாடகமே

பெண்:
அந்திப்பகல் கண்ணிமையில்
உன்னருகே ஏ...

ஆண்:
கண்மணி நீ வர காத்திருந்தேன்
ஜன்னலில் பார்த்திருந்தேன்

ஆண்:
நீலம் பூத்த ஜாலப்பார்வை மானா மீனா

பெண்:
நான்கு கண்கள் பாடும் பாடல் நீயா நானா

ஆண்:
நீலம் பூத்த ஜாலப்பார்வை மானா மீனா

பெண்:
நான்கு கண்கள் பாடும் பாடல் நீயா நானா

ஆண்:
கள்ளிருக்கும்

பெண்:
பூவிது பூவிது

ஆண்:
கையணைக்கும்

பெண்:
நாளிது நாளிது

ஆண்:
பொன்னென மேனியில்

பெண்:
மின்னிட மின்னிட

ஆண்:
மெல்லிய நூலிடை

பெண்:
பின்னிட பின்னிட

ஆண்:
வாடையில் வாடிய

பெண்:
ஆடையில் மூடிய

ஆண்:
தேன்

பெண்:
நான்

ஆண்:
கண்மணி நீ வர காத்திருந்தேன்
ஜன்னலில் பார்த்திருந்தேன்

பெண்:
கண்விழித் தாமரை பூத்திருந்தேன்
என்னுடல் வேர்த்திருந்தேன்

ஆண்:
ஒவ்வொரு ராத்திரி வேளையிலும்
மங்கையின் ஞாபகமே

பெண்:
கற்பனை மேடையில் கண்டிருந்தேன்
மன்மத நாடகமே

ஆண்:
பொன்னழகே பூவழகே
என்னருகே ஏ...

பெண்:
கண்ணனே நீ வர காத்திருந்தேன்
ஜன்னலில் பார்த்திருந்தேன்

ஆண்:
ஆசை தீர பேச வேண்டும்
வரவா வரவா

பெண்:
நாலு பேர்க்கு ஓசை கேட்கும்
மெதுவா மெதுவா

ஆண்:
ஆசை தீர பேச வேண்டும்
வரவா வரவா

பெண்:
நாலு பேர்க்கு ஓசை கேட்கும்
மெதுவா மெதுவா

ஆண்:
பெண் மயங்கும்

பெண்:
நீ தொட நீ தொட

ஆண்:
கண் மயங்கும்

பெண்:
நான் வர நான் வர

ஆண்:
அங்கங்கு வாலிபம்

பெண்:
பொங்கிட பொங்கிட

ஆண்:
அங்கங்கள் யாவிலும்

பெண்:
தங்கிட தங்கிட

ஆண்:
தோள்களில் சாய்ந்திட

பெண்:
தோகையை ஏந்திட

ஆண்:
யார்

பெண்:
நீ

பெண்:
கண்ணனே நீ வர காத்திருந்தேன்
ஜன்னலில் பார்த்திருந்தேன்

ஆண்:
கண்விழித் தாமரை பூத்திருந்தேன்
என்னுடல் வேர்த்திருந்தேன்

பெண்:
ஒவ்வொரு ராத்திரி வேளையிலும்
மன்னவன் ஞாபகமே

ஆண்:
கற்பனை மேடையில் கண்டிருந்தேன்
மன்மத நாடகமே

பெண்:
அந்திப்பகல் கண்ணிமையில்
உன்னருகே ஏ...

ஆண்:
கண்மணி நீ வர காத்திருந்தேன்
ஜன்னலில் பார்த்திருந்தேன்

பெண்:
கண்விழித் தாமரை பூத்திருந்தேன்

என்னுடல் வேர்த்திருந்தேன்
 
Top
All rights reserved by nigarilaavanavil.com
Site Made with by SMMTN